Meil on hea turvaline keskkond kui vanemad tööl või kui peab ootama huviringi. Keskus tagab põhikooliealistele lastele õpiabi, toitlustamise sooja toiduga, sotsiaalsete oskuste arendamise.

Tähtvere–Veeriku piirkonna lastekeskuse põhitegevuskohaks on aadressil Ilmatsalu 5, uks A1, II korrusel asuvad NTM Laste- ja noortekeskuse ruumid, mis on väga head erinevate tegevuste, rühmatööde, sotsiaalsete programmide jmt läbiviimiseks. Samuti on nendes ruumides head tingimused laste õppimise toetamiseks (koduste ülesannete tegemine ja õpiabi).

Keskuses on olemas erinevad tegevusvahendid, lauamängud, õppevahendid. Igapäevaselt toetatakse koduülesannete lahendamist (õpiabi), korraldatakse ühistegevusi ja huvitegevust. Keskus on avatud E-R kell 13:00 – 18:00.